Pukka Juice UK Free Base E-Juices

Tropical by Pukka

AED 50
3 mg
60 ML

Rainbow Blaze by Pukka

AED 50
3 mg
60 ML

Blaze by Pukka

AED 50
3 mg
60 ML

Berry Blaze by Pukka

AED 50
3 mg
60 ML

Summer Fruits by Pukka

AED 50
3 mg
60 ML

Blackcurrant by Pukka

AED 50
3 mg
60 ML

Dew by Pukka

AED 50
3 mg
60 ML

Lime Lemonade by Pukka

AED 50
3 mg
60 ML

Blaze No Ice by Pukka

AED 50
3 mg
60 ML

Cherry Blaze by Pukka

AED 50
3 mg
60 ML

Blue Pear Ice by Pukka

AED 50
3 mg
60 ML

Blackberry Lime by Pukka

AED 50
3 mg
60 ML

Blackcurrant Fuji Apple by Pukka

AED 50
3 mg
60 ML

Blackcurrant Menthol 50:50 – Pukka Juice

Out of Stock

Blackcurrant Ribes 50:50 – Pukka Juice

Out of Stock

Blackjack 50:50 – Pukka Juice

Out of Stock

Blaze 50:50 – Pukka Juice

Out of Stock

Blaze No Ice 50:50 – Pukka Juice

Out of Stock

Heisenberry 50:50 – Pukka Juice

Out of Stock

Pink Haze 50:50 – Pukka Juice

Out of Stock

Rainbow Blaze 50:50 – Pukka Juice

Out of Stock