Bazooka

BAZOOKA - Blue Raspberry 3mg 50ml

AED 60
3 mg
50 ML

BAZOOKA - Blue Raspberry Ice 3mg 50ml

AED 60
3 mg
50 ML

BAZOOKA - Green Apple 3mg 50ml

AED 60
3 mg
50 ML

BAZOOKA - Green Apple Ice 3mg 50ml

AED 60
3 mg
50 ML

BAZOOKA - Strawberry 3mg 50ml

AED 60
3 mg
50 ML

BAZOOKA - Strawberry Ice 3mg 50ml

AED 60
3 mg
50 ML

BAZOOKA - Watermelon 3mg 50ml

AED 60
3 mg
50 ML

BAZOOKA - Watermelon Ice 3mg 50ml

AED 60
3 mg
50 ML

BAZOOKA - Blue Raspberry 20mg 30ml

AED 60
20 mg
30 ML

BAZOOKA - Blue Raspberry Ice 20mg 30ml

AED 60
20 mg
30 ML

BAZOOKA - Green Apple 20mg 30ml

AED 60
20 mg
30 ML

BAZOOKA - Green Apple Ice 20mg 30ml

AED 60
20 mg
30 ML

BAZOOKA - Strawberry 20mg 30ml

AED 60
20 mg
30 ML

BAZOOKA - Strawberry Ice 20mg 30ml

AED 60
20 mg
30 ML

BAZOOKA - Watermelon 20mg 30ml

AED 60
20 mg
30 ML

BAZOOKA - Watermelon Ice 20mg 30ml

AED 60
20 mg
30 ML